Nyheter

Siste nytt fra Frimodig kirke.
Nytt styre i Frimodig kirke

Nytt styre i Frimodig kirke

På årsmøtet 10.mars var det valg av nytt styre i Frimodig kirke. Det nye styret består av leder Oddgeir Sølvfæstersen, Kathinka Røsberg Møller, Andreas Holm, Rikke Grevstad Kopperstad og Hans Aage Gravaas. Liv Heidrun Skaar Heskestad og Rønnaug Torvik er...

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Frimodig kirke inviterer til årsmøte og årskonferanse i Oslo 10.-11.mars. Årsmøtet blir avholdt søndag 10.mars kl.17:00. Etter årsmøtet blir det middag og konsert med Ragnar Løsnesløkken, Ingrid Grøvan og Arnt Thyve. Innkalling og sakspapirer blir publisert en måned...

Nyheter

Siste nytt

Disse skal representere Frimodig kirke

Disse skal representere Frimodig kirke

Frimodig kirke fikk innvalgt 7 medlemmer i bispedømmeråd og kirkemøtet for perioden 2024-2027. Nå har alle bispedømmerådene hatt sine konstituerende møter. I Møre bispedømme ble Arnt Ove Tenfjord valgt til leder for bispedømmerådet, mens i Nord-Hålogaland bispedømme...

Takk for din støtte!

Takk for din støtte!

Frimodig kirke vil takke alle som har støttet oss ved kirkevalget. Takk til alle kandidater som har stått på i valgkampen, og alle som har heiet på oss. Men først og fremst, takk til alle som har stemt på oss! Det telles nå stemmer rundt om i bispedømmene, og...

Ekteskap og kjønn – et bibelsk forankret alternativ i vår tid

Ekteskap og kjønn – et bibelsk forankret alternativ i vår tid

Skrevet av: Jostein Ådna, 1. kandidat for Frimodig kirke til Borg bispedømmeråd Forståelsen av ekteskap og kjønn har vært blant de mest omstridte spørsmål i kirken de siste årene. Nettverket Frimodig kirke (FK) ble dannet etter at det øverste organet i Den norske...

Bare kirken kan levere evangeliet

Bare kirken kan levere evangeliet

Skrevet av Andreas Holm, 1. kandidat for Frimodig kirke i Agder og Telemark En kamerat som jobbet i Den norske kirke fortalte at han hadde hørte en kollega på menighetskontoret si følgende si følgende i en telefonsamtale: «Misjon, nei, det er ikke noe vi driver med...

Det er bare ett Guds folk. Og vi trenger å støtte hverandre

Det er bare ett Guds folk. Og vi trenger å støtte hverandre

Av: Sverre Elgvin Lied, styreleder i Frimodig kirke. Sverre holdt dette innlegget på Oslo Symposium, fredag 18. august 2023. Se innlegget i opptak fra Oslo Symposium her. Derfor kan vi være frimodige. Og i det ligger det et kall til hele vår kirke, på tvers av...

Jeg brenner for levende lokalmenigheter

Jeg brenner for levende lokalmenigheter

Skrevet av: Andreas Holm, 1. kandidat for Frimodig kirke ved bispedømmerådsvalget i Agder ogTelemark bispedømme I september er det kirkevalg der det velges representanter som skal være med og styre Dennorske kirke gjennom menighetsråd, bispedømmeråd og kirkens øverste...

Kirkedemokrati og ekklesiologi

Kirkedemokrati og ekklesiologi

Ekklesiologien – vår lære om kirken – må være den definerende faktoren for hva vi legger i ordet «kirkedemokrati».