Agder og Telemark bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Medlemmer i Agder og Telemark bispedømmeråd:

Andreas Holm, Bibelskolelærer, Grimstad –  medlem

Narve Furnes, Daglig leder, Notodden – 1.vara

Åse Linn Vålandsmyr Holen, Sykepleier, Frolan – 2. vara 

Jakob Mushom, Ungdomsarbeider, Kristiansand – 3.vara

Rønnaug Torvik, Pensjonist, Bykle – 4.vara

 

Bispedømmekontakt i Agder og Telemark:

Bernt Rune Sandrib – E-post