Tunsberg bispedømme

Frimodig kirke og Bønnelista stiller fellesliste i Tunsberg til kirkevalget 2023. Det betyr at noen av kandidatene på lista nedenfor er rekrutterte av Bønnelista, andre av Frimodig kirke.

KIRKEVALGET 2023:

Kandidatane i Tunsberg bispedømme

Frimodig kyrkje sine kandidatar til kyrkjevalet 2023.

Frimodig kirke og Bønnelista stiller fellesliste i Tunsberg til kirkevalget 2023. Det betyr at noen av kandidatene på lista nedenfor er rekrutterte av Bønnelista, andre av Frimodig kirke.

De to første kandidatene på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

  1. Jo Hedberg, Cand.Teol./Daglig leder, Tønsberg
  2. Ove Berrefjord, Avdelingsleder, Svarstad
  3. Ingjerd Breian Hedberg, Selvstendig Næringsdrivende, Tønsberg
  4. Thor Håkon Lindstad, Jurist, Sandefjord
  5. Hege Miles, Sykepleier, Sandefjord
  6. Marianne Røed Orji, Lektor Vgs, Drammen
  7. Hans Olav Askjem, Melkeprodusent, Undrumsdal
  8. Dagfinn Hodt, Advokat, Drammen
  9. Elena Teigen, Student, Kongsberg
  10. Ola Anfinn Haraldset, Selvstendig Næringsdrivende, Hemsedal