Nord-Hålogaland bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

KIRKEVALGET 2023:

Kandidatane i Nord-Hålogaland bispedømme

Frimodig kyrkje sine kandidatar til kyrkjevalet 2023.
De to første kandidatene på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

  1. Oddgeir Sølvfæstersen, Konsulent, Lakselvbukt
  2. Runar Enoksen, Konsulent, Hammerfest
  3. Hanne Braathen, Pensjonist, Oteren
  4. Arnhild Andreassen, Pleieassistent, Rotsund
  5. Alexander Feidal-Nilsen, Student, Tromsø
  6. Karstein Mortensen, Pensjonist, Kvænangen
  7. Helene Sofie Solum, Skoleelev/Student, Evenskjær
  8. Runar Strand, Fagarbeider, Tromsø
  9. Ragnhild Rasmussen, Ufør, Alta
  10. Magne Buset, Overlege, Harstad