Bjørgvin bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Medlemmer i Bjørgvin bispedømeråd

Per Hilleren, Bonde, Sogndal – medlem

Gunnar Innerdal, Førsteamanuensis, Øygarden – 1.vara

Egil Morland, Professor Emeritus, Øygarden – 2.vara

Marthe Hauge Aase, Kreftsjukepleiar, Skilbrei i Sunnfjord – 3.vara

Karen Sofie Uthaug, Student, Alver – 4.vara

Bispedømmekontakt i Bjørgvin

Arve Kjell Uthaug – E-post