Bjørgvin bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

KIRKEVALGET 2023:

Kandidatane i Bjørgvin bispedøme

Frimodig kyrkje sine kandidatar til kyrkjevalet 2023.
De to første kandidatene på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

  1. Gunnar Innerdal, Førsteamanuensis, Øygarden
  2. Per Hilleren, Bonde, Sogndal
  3. Marthe Hauge Aase, Kreftsjukepleiar, Skilbrei i Sunnfjord
  4. Egil Morland, Professor Emeritus, Øygarden
  5. Geir Møller, Pensjonist, Bergen
  6. Karen Sofie Uthaug, Student, Alver
  7. Hilde Kayser Rohde, Pensjonert Musikar, Bergen
  8. Annlaug Åm Risa, Student, Balestrand
  9. Torstein Backer-Owe, Rådgjevar/Sivilingeniør, Odda