Ressurser

Tekster og dyptgående artikler med mål om å inspirere deg som brenner for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Dybde

Ressurser for klassisk kristen tro

Utforsk tekster, artikler, podcaster og videoer som dekker ulike temaer og inspirerer til bekjennelse, disippelskap og fornyelse i kirken.

Lytt gjerne til En bedre historie, en podcast-serie Frimodig kirke har utarbeidet sammen med Tro og Medier.

I podkasten samtaler Alexis Lundh med mennesker som har latt gudstroen sette føringer for hvilke valg de tar knyttet til sin egen seksualitet.

Ressurser

Siste nytt

Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Formålet med studien var å belyse hvordan og i hvilken grad ansatte i Den norske kirke (Dnk) med LHBT identitet utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelsen av sitt yrke.

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs

For tiden rulles det et nytt kurs ut for ansatte og bispedømmerådsmedlemmer i Den norske kirke (Dnk) som tematiserer LHBT-personers opplevelser i kirken og som skal styrke kompetansen på dette feltet. Det er alltid verdifullt å lytte til menneskers livserfaringer, men det er likevel sterke grunner til å være skarpt kritisk til hvordan dette kurset er lagt opp. Frimodig kirke ønsker derfor å gi ansatte og rådsmedlemmer stor frimodighet til å si «Nei takk!» til å delta på det «obligatoriske» LHBT-kurset som Kirkerådet inviterer til.