Hamar bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

KIRKEVALGET 2023:

Frimodig kirke stiller ikke liste i Hamar bispedømme.