Sør-Hålogaland bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

KIRKEVALGET 2023:

Frimodig kirke stiller ikke liste i Sør-Hålogaland bispedømme.