En kirke som ikke skammer seg over evangeliet

Frimodig kirke jobber for en kirke som er tuftet på Bibelen, evangeliserende, lokal, varm og inkluderende. 

Frimodig kirke vil gi den lokale menigheten større ansvar og flere oppgaver

– et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke

Nyheter

Nytt styre i Frimodig kirke

Nytt styre i Frimodig kirke

På årsmøtet 10.mars var det valg av nytt styre i Frimodig kirke. Det nye styret består av leder Oddgeir Sølvfæstersen, Kathinka Røsberg Møller, Andreas Holm, Rikke Grevstad Kopperstad og Hans Aage Gravaas. Liv Heidrun Skaar Heskestad og Rønnaug Torvik er...

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Frimodig kirke inviterer til årsmøte og årskonferanse i Oslo 10.-11.mars. Årsmøtet blir avholdt søndag 10.mars kl.17:00. Etter årsmøtet blir det middag og konsert med Ragnar Løsnesløkken, Ingrid Grøvan og Arnt Thyve. Innkalling og sakspapirer blir publisert en måned...

Disse skal representere Frimodig kirke

Disse skal representere Frimodig kirke

Frimodig kirke fikk innvalgt 7 medlemmer i bispedømmeråd og kirkemøtet for perioden 2024-2027. Nå har alle bispedømmerådene hatt sine konstituerende møter. I Møre bispedømme ble Arnt Ove Tenfjord valgt til leder for bispedømmerådet, mens i Nord-Hålogaland bispedømme...

Frimodig kirke ung

Et ungdomsnettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse av den norske kirke

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.» -Matt 5.14

Frimodige unge mennesker

Vår kirkepolitiske ungdomsorganisasjon, Frimodig kirke ung, brenner for at Den norske kirke skal sette tydelig retning mot Jesus, bygge på Bibelen som Guds ord, og forkynne evangeliet frimodig til folket.

Bibeltro, brennende, begeistret

Frimodig kirke jobber for en kirke som er tuftet på Bibelen, evangeliserende, lokal, varm og inkluderende. 

Bli Medlem