En kirke som ikke skammer seg over evangeliet

Frimodig kirke jobber for en kirke som er tuftet på Bibelen, evangeliserende, lokal, varm og inkluderende. 

Frimodig kirke vil gi den lokale menigheten større ansvar og flere oppgaver

– et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke

Nyheter

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Velkommen til årsmøte og årskonferansen 2024

Frimodig kirke inviterer til årsmøte og årskonferanse i Oslo 10.-11.mars. Årsmøtet blir avholdt søndag 10.mars kl.17:00. Etter årsmøtet blir det middag og konsert med Ragnar Løsnesløkken, Ingrid Grøvan og Arnt Thyve. Innkalling og sakspapirer blir publisert en måned...

Disse skal representere Frimodig kirke

Disse skal representere Frimodig kirke

Frimodig kirke fikk innvalgt 7 medlemmer i bispedømmeråd og kirkemøtet for perioden 2024-2027. Nå har alle bispedømmerådene hatt sine konstituerende møter. I Møre bispedømme ble Arnt Ove Tenfjord valgt til leder for bispedømmerådet, mens i Nord-Hålogaland bispedømme...

Takk for din støtte!

Takk for din støtte!

Frimodig kirke vil takke alle som har støttet oss ved kirkevalget. Takk til alle kandidater som har stått på i valgkampen, og alle som har heiet på oss. Men først og fremst, takk til alle som har stemt på oss! Det telles nå stemmer rundt om i bispedømmene, og...

1. kandidatene ved kirkevalget

Andreas Holm

Andreas Holm

Bibelskolelærer, Grimstad

Agder og Telemark bispedømme

Gunnar Innerdal

Gunnar Innerdal

Førsteamanuensis, Øygarden

Bjørgvin bispedømme

Jostein Ådna

Jostein Ådna

Professor emeritus, Fredrikstad

Borg bispedømme

Arnt-Ove Tenfjord

Arnt-Ove Tenfjord

Pensjonist, Ålesund

Møre bispedømme

Oddgeir Sølvfæstersen

Oddgeir Sølvfæstersen

Konsulent, Lakselvbukt

Nord-Hålogaland bispedømme

Steinar Hopland

Steinar Hopland

Bedriftskonsulent

Oslo bispedømme

Therese Egebakken

Therese Egebakken

Student, Hafrsfjord

Stavanger bispedømme

Ole Andreas Grøtte Børnes

Ole Andreas Grøtte Børnes

Student, Trondheim

Nidaros bispedømme

Ove Berrefjord

Ove Berrefjord

Avdelingsleder, Svarstad

Tunsberg bispedømme

Frimodig kirke ung

Et ungdomsnettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse av den norske kirke

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.» -Matt 5.14

Frimodige unge mennesker

Vår kirkepolitiske ungdomsorganisasjon, Frimodig kirke ung, brenner for at Den norske kirke skal sette tydelig retning mot Jesus, bygge på Bibelen som Guds ord, og forkynne evangeliet frimodig til folket.

Bibeltro, brennende, begeistret

Frimodig kirke jobber for en kirke som er tuftet på Bibelen, evangeliserende, lokal, varm og inkluderende. 

Bli Medlem