Ove Berrefjord

2. kandidat, Tunsberg bispedømme

Avdelingsleder, Svarstad

Ove Berrefjord
{

«Gjennom Frimodig kirke ønsker jeg å jobbe for en bibeltro diakonal kirke, som er ute blant folk og gir støtte i menneskers hverdag»

–Ove Berrefjord

Ove Berrefjord, 2. kandidat på fellesliste mellom Frimodig kirke og Bønnelista i Tunsberg

Avdelingsleder, Svarstad