Frimodig kirke vil takke alle som har støttet oss ved kirkevalget. Takk til alle kandidater som har stått på i valgkampen, og alle som har heiet på oss. Men først og fremst, takk til alle som har stemt på oss! Det telles nå stemmer rundt om i bispedømmene, og resultatene blir fortløpende publisert på www.kirkevalg.no. Vi vil presentere alle kandidatene som er innvalgt for Frimodig kirke når resultatene fra alle bispedømmene er klare.