Disse skal representere Frimodig kirke

Disse skal representere Frimodig kirke

Frimodig kirke fikk innvalgt 7 medlemmer i bispedømmeråd og kirkemøtet for perioden 2024-2027. Nå har alle bispedømmerådene hatt sine konstituerende møter. I Møre bispedømme ble Arnt Ove Tenfjord valgt til leder for bispedømmerådet, mens i Nord-Hålogaland bispedømme...
Takk for din støtte!

Takk for din støtte!

Frimodig kirke vil takke alle som har støttet oss ved kirkevalget. Takk til alle kandidater som har stått på i valgkampen, og alle som har heiet på oss. Men først og fremst, takk til alle som har stemt på oss! Det telles nå stemmer rundt om i bispedømmene, og...
Bare kirken kan levere evangeliet

Bare kirken kan levere evangeliet

Skrevet av Andreas Holm, 1. kandidat for Frimodig kirke i Agder og Telemark En kamerat som jobbet i Den norske kirke fortalte at han hadde hørte en kollega på menighetskontoret si følgende si følgende i en telefonsamtale: «Misjon, nei, det er ikke noe vi driver med...