Frimodig kirke inviterer til årsmøte og årskonferanse i Oslo 10.-11.mars.

Årsmøtet blir avholdt søndag 10.mars kl.17:00. Etter årsmøtet blir det middag og konsert med Ragnar Løsnesløkken, Ingrid Grøvan og Arnt Thyve. Innkalling og sakspapirer blir publisert en måned før årsmøtet.

Årskonferansen blir avholdt mandag 11.mars kl.09:00-15:00. Denne dagen blir det et variert program med innlegg og diskusjoner:

  • Kari Holmås (lege og forkynner), «Hvordan blir mennesker gjenopprettet i Kristus?»  Erfaringer og refleksjoner ut fra 40 års sjelesorgtjeneste med identitetsproblematikk.
  • Runar Liodden (leder av Acta) skal snakke om «Hvordan legge til rette for at de unge velger å følge Jesus»?.
  • Panelsamtale med ulike kirkepolitiske temaer, hvor bla. kirkemøtemedlemmer fra Frimodig kirke deltar.

Hele arrangementet foregår på Anker Hotel i Oslo sentrum. Deltakere får rabattert overnatting (rabattkoden får du på e-post ved påmelding).

For fullstendig program, priser og påmelding, klikk her.

Årsmøtet er åpent kun for medlemmer, årskonferansen er åpen for alle. Du kan melde deg på hele eller deler av programmet.

Påmeldingsfrist: 20.februar.