Skrevet av: Andreas Holm, 1. kandidat for Frimodig kirke ved bispedømmerådsvalget i Agder og
Telemark bispedømme

I september er det kirkevalg der det velges representanter som skal være med og styre Den
norske kirke gjennom menighetsråd, bispedømmeråd og kirkens øverste organ, Kirkemøtet.


Jeg stiller til valg til Agder og Telemark bispedømmeråd og Kirkemøtet fordi jeg ønsker å
arbeide for at kirken skal få være et sted der mennesker opplever gode fellesskap, møter
omsorg og kjærlighet og ikke minst blir bedre kjent med kirkens brennpunkt: Guds
kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus. Jeg stiller til valg for det nye listealternativet
Frimodig kirke.


Frimodig kirke brenner for at det kirken står for og gjør skal bygge på Bibelen. Bibelen taler
om hvem Gud er, men også om hvordan vi skal leve våre liv, f.eks. gjennom Jesu
undervisning og veiledningen til de som Jesus selv utvalgte til å lede kirken. Dette vil noen
ganger være motkulturelt i vårt samfunn. Da tror vi det fortsatt er viktig at Bibelen får være
kirkens ledestjerne.


Frimodig kirke brenner for økt fokus på at mennesker skal få komme til tro og vokse i tro. I
en undersøkelse fra Ipsos fra 2021-2022 sier over halvparten av alle nordmenn at de ikke
tror på Gud. Dette er mennesker både i og utenfor Den norske kirke, både etniske
nordmenn og nye landsmenn. Det sentrale i kirken og det som skiller kirken fra andre
institusjoner er troen på Gud; troen på en som er med oss her i livet og som kan gi oss evig
liv. Å dele dette budskapet med mennesker som ennå ikke tror, må være kirkens viktigste
oppgave. Frimodig kirke ønsker samtidig å prioritere arbeid der barn, ungdommer og voksne
får lære mer om den kristne tro og fordype seg i den. Det kan f.eks. handle om søndagsskole
og leirer for barn, småfellesskap for ungdommer og voksne, retreater og bibelundervisning.


Frimodig kirke brenner for å gi økt selvstendighet, innflytelse og handlingsrom til de lokale
menighetene. Jeg mener at kirken alltid må bygges nedenfra. Det er på det lokale planet de
aller fleste kjenner tilhørighet til kirken. I senere tid har vi opplevd en sentralisering av
kirken.


Det fremmedgjør og skaper avstand til mange av våre kirkemedlemmer. Frimodig kirke vil gi
større ansvar og handlingsrom til den lokale menigheten. De lokale menighetene skal ikke
først og fremst være et redskap for å gjennomføre det bispedømmeråd og kirkemøtet
ønsker. Bispedømmeråd og Kirkemøtet skal være redskaper for å støtte de lokale
menighetene.

Innlegget har stått på trykk i Fædrelandsvennen.