Ukategorisert

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs En kortere versjon av denne teksten ble publisert i avisen Vårt Land 13.09.2022. For tiden rulles det et nytt kurs ut for ansatte og bispedømmerådsmedlemmer i Den norske kirke (Dnk) som tematiserer LHBT-personers opplevelser i kirken og som skal styrke kompetansen på dette feltet. Det er […]

Løpeseddel: Trenger du kompetanse i samlivsetikk og LHBT?

Åpne et eks som som pdf-fil Åpne 2 eks som pdf-fil

Vedr. rapport om LHBT- identitet i Den norske kirke.

Det har nylig kommet en rapport om arbeidsforholdene for ansatte med LHBT- identitet i Den norske kirke, med fokus på opplevd diskriminering. Jeg har nå gått igjennom denne rapporten, ved hjelp av Fred Andersen, som har bred forskerkompetanse med PhD- grad og erfaring fra undervisning ved UiT. Hans vurdering er vedlagt. Som en vil se, […]

Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

– LHBT-personers arbeidsforhold i Dnk Evaluering av metode, tolkning og presentasjon av resultatene v/Fred Andersen, MD PhD. ********* Formålet med studien var å belyse hvordan og i hvilken grad ansatte i Den norske kirke (Dnk) med LHBT identitet utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelsen av sitt yrke. Studien skal besvare tre problemstillinger: 1. […]

Ekstraordinært digitalt årsmøte

Alle medlemmer vil etterhvert motta en mail med lenke til dey digitale møtet. Vi gleder oss og håper du blir med!

Kristentroens plass i woke-kulturens tid

14. mars 2022 – Tarjei Giljes foredrag på Frimodig kirkes årskonferanse 2022 i Storsalen, Oslo.Se video … Hvordan skal kirken organiseres? Oktober 2021 – Kirkerådets forslag til ny organisering er til høring, og Frimodig kirke har sendt inn sitt høringssvar. Vi har ikke besvart riktig alle detaljer, men peker på en del vesentlige problemstillinger og […]

Pride – hvorfor ikke?

07.05.2018 I løpet av våren og sommeren arrangeres Pride-parader i en rekke norske byer. Finnes det egentlig noen god grunn til ikke helhjertet å støtte det som har overskriften ”Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold”? Den viktigste grunnen til manges skepsis er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». Denne foreningen er hovedarrangør […]

Pride-parade og samlivsanarki

27.08.2018 Om noen dager arrangeres ”Stavanger på skeivå 2018”. Hovedarrangør er FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Før du takker ja til en oppfordring om å gå i paraden 8. september, inviterer vi deg til å reflektere over hva du støtter opp om. I Pride-paraden heier du på langt mer enn homofiles rettigheter. Kulturelt […]

Toleranse er å leve med åpne sår

20.09.2018 Jeg vil ikke på generell basis anbefale nattverdbordet som den beste arena for å markere uenighet i lærespørsmål i Den norske kirke. Det gjør heller ikke Frimodig kirke. Selv velger jeg å synliggjøre min overbevisning på andre måter. At noen likevel velger å avstå fra nattverdfellesskap i en kirkelig nødssituasjon, bør ikke komme som […]

«Lat di miskunn vere over oss, Herre! Det er deg vi ventar på.»

Kjære søsken i Kristus og medarbeidarar for evangeliet! Eg vil innleie denne dagen med nokre ord frå Paulus sitt siste brev. Han har stridd den gode striden, fullført løpet og halde fast på trua. Fokuset hans i dødens venterom er Timoteus sitt mismod og ei påminning om det heilage kallet. Dette blei sjølve testamentet til […]

Tro mot sannheten – i kjærlighet

22.11.2018 «Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus». – Slik heter det i Efeserbrevets 4. kapittel, vers 15. Paulus har nettopp undervist efeserne om at de skal tjene og vokse slik at Kristi legeme blir synlig gjennom dem. Da må […]

Rolig no? Om behovet for forpliktande fellesskap i tider med kyrkjeleg uro.

Av Sofie Braut I vinterferien laga eg meg ei lese-krå i eit loftsrom heime hos foreldra mine i Suldal. Der hadde eg eit godt retrett-rom midt i herleg intense familieferiedagar. Eg irriterte meg berre litt over at vinduga der oppe under mønet var så lite. Det ga meg svært så avgrensa utsikt. Eg fekk lite […]

En ny bærekraftig bispevalgsordning

31.01.2019 Da kirken fikk sine biskoper valgt av staten, klagde vi over regjeringen når vi ikke fikk den biskopen vi «fortjente». Det kunne vi forsone oss med. Når nå kirken selv skal utnevne biskoper, klager vi over den grupperingen innad i kirken som sitter med makten når vi ikke får den biskopen vi «fortjener». De […]

Myndighet i liturgisaker

Myndighet i liturgisaker Johan Hagaadvokat (H) Menighetsmøtets innflytelse over vigselsliturgi Et menighetsmøte i Agder har vedtatt at ny vigselsliturgi ikke skal innføres. Etter lovensordlyd har menighetsmøtet kompetanse til å gjøre et slikt vedtak. Det er det neppe noen tvilom. Menighetsmøtet er derfor i sin gode rett og må respekteres. Før de siste grunnlovsendringene, hadde Kongen […]

Når slaget står lokalt

01.02.2019 Riksmedia har hjulpet Spjelkavik menighetsråd til å nå ut med sin holdning til ansatte som ikke uten videre kan samarbeide på alle nivå med sine kolleger. En «kan ikkje tillate at teologiske spørsmål som er avgjorde på høgare nivå blir satt på spissen lokalt». Det dreier seg selvsagt om den nye vigselsliturgien og kirkemøtets […]

Soknemøtet sitt mynde

Kronikk i Dagen, 30.03.2017 Slik held parodien fram, i kyrkjelyd etter kyrkjelyd, der både vanlege folk og media til nød har fått med seg at det er lov å «reservere» seg mot den nye læra. Dei har slett ikkje forstått at lærene er «likeverdige». Sist veke trykte Dagen eit innlegg frå advokat Johan Haga. Det […]

Frimodig kirkes basis og veien videre

11.03.2019 Geir Otto Holmås Foredrag Frimodig Kirkes årskonferanse, 11. mars 2019. INNLEDNING Takk for invitasjonen til å komme hit i dag! Dere er samlet som Frimodig Kirke. Det er noe herlig fremoverlent, noe offensivt over det navnet. Det annonserer kraft og pågangsmot. Det leder assosiasjonene til NTs visjon for menigheten. Frimodighet – parrhesia på gresk […]

Uhøyrt av statsråd – og biskop

Av Egil Morland Statskyrkja er avvikla, men lever vidare i beste velgåande. Viktigare enn kyrkja sitt sjølvstende er det at kyrkja framleis kan styrast, og hennar tilsette og prestar pressast på plass. Kven skulle tru at ein stortingsrepresentant etter 2017 skulle uteska statsråden si meining om at kyrkjelydar ikkje vil innføra den nye likekjønnslæra? Det […]

Hvilken Jesus forkynner vi?

11.03.2019 Oskar Skarsaune Foredrag Frimodig Kirkes årskonferanse, 11. mars 2019. Kanskje én av Jesus’ene i Bjørn Stærks Jesus-butikk?1 Et litt avsides sted, der du tilbys et rikt utvalg av Jesus’er. De fleste vil ha en moderne, oppdatert Jesus, «et stykke moderne Jesus, takk, slik han kanskje ville ha vært hvis han levde i dag… Jeg […]

Nettverk for frimodighet

Vårt Land, 16.05.2017 Det kan være tøft å være motstrøms i kirken, og det kan være enda mer krevende å være motstrøms i samfunnet. Vårt Land har i reportasjer og på lederplass satt fokus på hvordan kirkens medarbeidere på lokalplan opplever å gjøre tjeneste i en kirke som har åpnet for vigsel av samkjønnede. Proster […]

Etterlyst: En Hellig Gud!

Medio august 2019 Det er i overkant frimodig av en legmann å begi seg inn på et så krevende tema som vårt gudsbilde. Men innen rammen av ”Frimodig Kirke” tenker jeg at det må være rom for slikt… Mitt utgangspunkt var et ønske om å bringe dette temaet på banen på FKs samling i Storsalen […]

På geledd?

Av Sofie BrautVårt Land, 20.05.2017 Å «køyra sitt eige løp lokalt» er etter kvart blitt ein vel ­innarbeidd praksis i Den norske kyrkja. Sjå berre på biskopane. Når det vert turbulens på grasrota i ein stor organisasjon som den norske kyrkja, dukkar det fort opp nokre dilemma. I kva grad skal lokalt engasjement og intern […]

En alvorlig trussel mot våre barn og unge

November 2019 De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”. Mange tror at det å gjennomgå et kjønnsskifte ved hjelp av uopprettelig hormonbehandling og kirurgi, vil løse utfordringene deres. Som et bredt nettverk på tvers av yrker, politisk tilhørighet, livssyn, […]

Barnetro og levende voksentro

Verdidebatt.no, 19.06.2017 Det handler om hvilket jordsmonn av reflektert og levende tro som trengs i et barns omgivelser for at barnetroen skal ha rom til å vokse seg sterk og vare livet ut. Sofie Braut har i sin faste spalte i Vårt Land satt et kritisk søkelys på begrepet «barnetro». Temaet er viktig. Hun tråkker […]

FRI og Pride-festivalene – en etisk vurdering

Uttalelse fra Teologisk Ressursgruppe i Frimodig kirke November 2019 Pride-festivalene er blitt populære. Det gjør det naturlig å se nærmere på hvilke normer og idealer Pride-festivalene vil fremme, og som en direkte eller indirekte støtter ved å delta på Pride. En viktig målsetting for Pride er å motarbeide diskriminering og trakassering av mennesker på grunnlag […]

«Den lavmælte samtalen»

om misjon, folkekirke, fortapelse og ekteskapslære i Dagens avisspalter, sommeren 2017 Bakgrunn:I løpet av et par uker i juli 2017 førte nestleder i Frimodig kirke og biskop emeritus Tor Berger Jørgensen en åpen samtale på avisa Dagens debattsider. Samtlige av innleggene ble også publisert i avisas papirutgave. Utgangspunktet for samtalen var artikler de begge har […]

HØRINGSSVAR til «Lov om regulering av konverteringsterapi» fra Frimodig kirke

Oktober 2021 I vår tid ser vi på ulike arenaer at mange saker som kjempes fram, har voksnes perspektiv. Få taler barnas sak. Vi er glad for at Stortinget som utgangspunkt vil ha fokus på å verne om barns og unges rett til en sunn oppvekst. Frimodig Kirke, som er en organisasjon innen Den norske […]

Når Gud retusjeres

Dagen, 21.12.2017 Da jeg ble fotografert som konfirmant, sørget fotografen for at bildet ble bedre enn originalen. Som femtenåring hadde jeg mye kviser i ansiktet. Men på det innrammede konfirmantbildet er jeg kvisefri og vakker, takket være fotografens bruk av retusjeringsteknikken. Godt at et konfirmantbilde kan retusjeres. Verre er det når det samme skjer med […]

Høringssvar fra Frimodig kirke – høring om ny «trossamfunnslov»

Oslo/Sandnes, 30.12.2017 ”Frimodig kirke” er et nettverk innenfor Den norske kirke, stiftet 17. Mars 2017, bestående av 325 medlemmer, herav prester, andre kirkelig tilsatte og frivillige ledere. Nettverket har kontaktpersoner i alle bispedømmer og det er etablert regionale grupper i 8 av 11 bispedømmer. Mer informasjon om nettverket finnes på våre websider www.frimodigkirke.no. Vi er […]

Frimodig i kirken

05.03.2018 Er Den norske kirke fortsatt en kirke i konflikt, eller har freden senket seg over kirkelandskapet? Er oppmerksomheten rettet mot andre utfordringer etter kirkevalg og kirkemøter med ekteskapsforståelse og vigselsordninger i fokus? De fleste vil trolig mene at de turbulente tider er tilbakelagt, og at Kirkemøtets vedtak har skapt en avklaring vi må leve […]

Årsmelding 2017

12.03.2018 FRIMODIG KIRKE – ÅRSMELDING 2017 Frimodig kirke (FK) ble stiftet 20. mars 2017. Til styre ble valgt Svein Granerud (styreleder), Vidar Mæland Bakke (nestleder), Sofie Braut (referent), Øivind Refvik og Andreas Danbolt. Varamedlemmer: Anette Fredly og Liv Berg. Styret har (fram til årsmøtet 2018) hatt seks møter, fire av dem som telefonmøter. Prioriterte saker: […]