Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Evaluering av metode, tolkning og presentasjon av resultatene v/Fred Andersen, MD PhD. ********* Formålet med studien var å belyse hvordan og i hvilken grad ansatte i Den norske kirke (Dnk) med LHBT identitet utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i...