Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Forskningsrapport fra Fafo/KIFO

Evaluering av metode, tolkning og presentasjon av resultatene v/Fred Andersen, MD PhD. ********* Formålet med studien var å belyse hvordan og i hvilken grad ansatte i Den norske kirke (Dnk) med LHBT identitet utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i...
Frimodig kirkes valgprogram for kirkevalget 2023

Frimodig kirkes valgprogram for kirkevalget 2023

  Frimodig kirke – Kirkevalget 2023 En fri og modig kirke for vår tid! Frimodig kirke (FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.Nettverket ble dannet etter vedtakene om likekjønnet vigsel som ble gjort på Kirkemøtene i 2016...