Frimodig kirkes valgprogram for kirkevalget 2023

Frimodig kirke – Kirkevalget 2023 En fri og modig kirke for vår tid! Frimodig kirke (FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.Nettverket ble dannet etter vedtakene om likekjønnet vigsel som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017. Som organisasjon er FK et nettverk, der vi vil støtte og […]

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs

Si gjerne «Nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs En kortere versjon av denne teksten ble publisert i avisen Vårt Land 13.09.2022. For tiden rulles det et nytt kurs ut for ansatte og bispedømmerådsmedlemmer i Den norske kirke (Dnk) som tematiserer LHBT-personers opplevelser i kirken og som skal styrke kompetansen på dette feltet. Det er […]