Frimodig kirke ønsker ifølge sitt valgprogram å fremme «klassisk kristen tro». Anders Møller-Stray liker ikke dette, og mener at kristne gjennom tidene har vært uenige om så mye at uttrykket blir meningsløst (VL 27.3.).

            Uttrykket «klassisk kristen tro» har imidlertid ikke noe med meningsmangfold blant kristne å gjøre. Det refererer til den kristne tros definerende kjerneskrifter og deres sentrale innhold, og det er svært stabilt gjennom århundrene. Jesus definerer det selv som et budskap om omvendelse og syndsforlatelse for alle mennesker. Den bibelske kanon ble samlet for å forkynne og utdype dette budskapet, og det er kjernen i kirkens bekjennelsesskrifter og sentrale liturgier. Dette er også utgangspunktet for arbeidet til alle kirkens store tenkere gjennom historien fra oldkirken til vår tid. Uforanderligheten i dette budskapet er det som har holdt kirken sammen gjennom århundrene og på tvers av alle kulturelle og politiske forskjeller.

            Det sentrale bekjennelsesskrift for den økumeniske kristenhet er Den nikenske trosbekjennelse. Den som ønsker å få vite hva klassisk kristendom er, trenger derfor ikke gå lenger enn til akkurat denne trosbekjennelsen, som også brukes i Den norske kirkes gudstjenester.

            Denne forståelse av klassisk kristen tro er det også som formidles gjennom de sentrale lutherske bekjennelsesskrifter, Lille katekisme og Confessio Augustana (CA). CA er særlig interessant i så måte. Det er delt i to deler. Første del legger Den nikenske trosbekjennelse til grunn, og forklarer på det grunnlag hva klassisk kristen tro er. Kjernepunktet er her rettferdiggjørelse ved tro alene. I del to tar det for seg såkalte teologiske nyheter, altså kirkelige ideer med kort historie og forklarer at disse ikke er uttrykk for klassisk kristendom. Ikke alt her er galt – prester må gjerne la være å gifte seg, og en kan gjerne avstå fra bestemte matvarer i fasten. Men om slike ting må kristne gjerne være uenige. Dette er ikke noe som definerer hva kristen tro er.

            Det er altså ikke vanskelig å vite hva klassisk kristen tro er for den som ønsker å finne det ut. Å tåkelegge dette gjennom å vise til den selvfølgelighet at det også er mangt kristne er uenige om slik Anders Møller-Stray gjør, er et meningsløst prosjekt.

Knut Alfsvåg