Steinar Hopland

1. kandidat, Oslo bispedømme

Bedriftskonsulent

Oddgeir Sølvfæstersen er styremedlem i Frimodig Kirke.
{

«Jeg forsøker nå å planlegge og gjennomføre mitt liv ut ifra det som står i Bibelens budskap. Det er ikke alltid enkelt, men man får mye igjen for å gjøre et iherdig forsøk.»

–Steinar Hopland

1. kandidat, Oslo bispedømme
Bedriftskonsulent