Sør-Hålogaland bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Frimodig kirke i Sør-Hålogaland bispedømme

Følg med her for lokale seminar og arrangement …