Nord-Hålogaland bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Kandidatene i Nord-Hålogaland bispedømme

Frimodig kirke sine kandidater til kirkevalget 2023.

1. ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN, KONSULENT, LAKSELVBUKT
2. RUNAR ENOKSEN, KONSULENT, HAMMERFEST
3. Hanne Braathen, pensjonist, Oteren
4. Arnhild Andreassen, helsefagarbeider, Rotsund
5. Alexander Feidal-Nilsen, student, Tromsø
6. Karstein Mortensen, pensjonist, Kvænangen
7. Helene Sofie Solum, student, Evenskjær
8. Runar Strand, barne- og ungdomsarbeider, Tromsø
9. Ragnhild Rasmussen, hjemmeværende, Alta
10. Magne Buset, lege, Harstad

De to første kandidatene på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte») .

Frimodig kirke i Nord-Hålogaland bispedømme

Følg med her for lokale seminar og arrangement …