Styret

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Sverre Elgvin Lied (leder)
Agder bispedømme. Sokneprest i Feda og Fjotland, Kvinesdal kommune.
​​​​​selied@gmail.com
Rikke Grevstad Kopperstad
Møre bispedømme. Lærer på en barneskole. Sitter i Møre bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Egil Morland
Bjørgvin bispedøme. Professor emeritus i teologi (homiletikk og kyrkjerett).
Siste arbeidsstad: NLA Høgskulen.
Therese Egebakken
Stavanger bispedømme. Student ved Universitetet i Stavanger. Sitter i Kirkerådet. Sitter også i Stavanger bispedømmeråd og på Kirkemøtet, og i menighetsrådet til Sunde menighet.
Hanne Gunntveit Sinkerud
Borg bispedømme. Sokneprest i Bjørkelangen og Setskog sokn, Østre Borgesyssel prosti.
​​​​​hannegsinkerud@gmail.com
Benjamin Bjørnsen Anda (første vara)
Møre bispedømme. Sokneprest i Giske og Vigra.
Steinar Aanstad (andre vara)
Hamar bispedømme. Ingeniør.

Dokument

Protokoll – Digitalt årsmøte – 08.03.2021(pdf)