Bjørgvin bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Frimodig kyrkje i Bjørgvin hausten 2022

Retreat ved Sognefjorden 25.-27. august.

Leiar: Johan F. Grün. Program og påmelding: sjå nedanfor.

Samtale med Arve Brunvoll om salmar og teologi.

Datoen kjem seinare.

Undervisningsdag 14. november med fokus på Bibelen.

Undervisning ved professor Knut Alfsvåg, lektor og samfunnsdebattant Sofie Braut, førsteamanuensis Joar Haga.
Nærare program kjem seinare.

Retreat ved Sognefjorden 25. – 27. august 2022

Åleine med Jesus, i lag med andre.

Velkomen til retreat på Alværa misjonssenter ved inngangen til eit nytt semester. Frimodig kyrkje i Bjørgvin og Peterstiftelsen arrangerer. Joachim Fr. Grün er med som åndeleg rettleiar, og samlinga er ein stille retreat frå torsdag 25. til laurdag 27. august.

Programmet for dagane: felles tidebøner, stilletid åleine, måltid, fellessamlingar med bøn og lovsong, samtale med åndeleg rettleiar (Joachim Grün m.fl.). Detaljert program for dagane. Interesserte kan lesa denne vesle artikkelen som Grün har skrive om retreat.

Prisen inkluderer alle måltid og overnatting på einerom: 2 800 kroner per deltakar.

Påmelding og spørsmål kan du senda til ​​​​​ norunn.markhus@gmail.com eller ​​​​​ arvekjellu@gmail.com. Påmelding helst snarast – sidan det gjer det lettare å planleggja, og sidan det er maks tjue plassar.

Relasjonen til Kristus i sentrum. Hjelp til å be, til å lesa Bibelen bedande, til å be Guds ord. Jesusmeditasjon, hjartebøn og tidebøn. Røter, rytme, retning og kvile.

Arbeidsgruppa for Frimodig kyrkje i Bjørgvin består av:

Norunn R. Markhus, Fusa
Magni Åm Risa, Balestrand
Per Hjemdal, Etne
Arve Kjell Uthaug, Frekhaug