Bjørgvin bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


KYRKJEVALET 2023

Kandidatane i Bjørgvin bispedøme

Frimodig kyrkje sine kandidatar til kyrkjevalet 2023.

1. GUNNAR INNERDAL, førsteamanuensis, Øygarden

2. PER HILLEREN, bonde, Sogndal

3. Marthe Hauge Aase, kreftsjukepleiar, Skilbrei i Sunnfjord

4. Annie Schaug, forkynnar og biletkunstnar, Øygarden

5. Egil Morland, professor emeritus, Øygarden

6. Geir Møller, pensjonist, Bergen

7. Karen Sofie Uthaug, student, Alver

8. Hilde Kayser Rohde, pensjonert musikar, Bergen

9. Annlaug Åm Risa, student, Balestrand

10. Torstein Backer-Owe, rådgjevar/sivilingeniør, Odda

Dei to første kandidatane på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

Arbeidsgruppa for Frimodig kyrkje i Bjørgvin består av:

Norunn R. Markhus, Fusa
Magni Åm Risa, Balestrand
Per Hjemdal, Etne
Arve Kjell Uthaug, Frekhaug