Agder og Telemark bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


KIRKEVALGET 2023:

Kandidatene i Agder og Telemark bispedømme:

  1. ANDREAS HOLM, BIBELSKOLELÆRER, GRIMSTAD
  2. NARVE FURNES, DAGLIG LEDER, NOTODDEN
  3. Anne-Lene Refsum, uføretrygdet, Bø i Telemark
  4. Rønnaug Torvik, pensjonist, Bykle
  5. Ravn Karsrud, pensjonist, Arendal
  6. Olaug Vedvik Torset, pensjonist, Kristiansand
  7. Åse Linn Vålandsmyr Holen, sykepleier, Froland
  8. Torgeir Heldal, lærer, Grimstad
  9. Inger Kvestad, pensjonist, Lillesand
  10. Jakob Mushom, ungdomsarbeider, Kristiansand

De to første kandidatene på lista er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

Vårsamling i Fjære menighetssenter, Grimstad –

FRIMODIG KIRKE I SØR

Kjære medlemmer, venner og sympatisører av Frimodig Kirke. Styringsgruppa i Frimodig kirke Sør inviterer til vårsamling i FJÆRE MENIGHETSSENTER I GRIMSTAD MANDAG 2. MAI KL. 10.00 – 15.00. Den første halvtimen bruker vi til litt kaffe og drøs.

Samlingen får to hoveddeler:

1. FELLESSKAP
Enkel gudstjenestesamling med nattverdfeiring, forbønn og fellesskap. Rom for samtale i grupper om liv og tjeneste, og utfordringer den enkelte måtte kjenne på. Dette er noe av det viktigste vi i Frimodig Kirke kan være for hverandre: Noen å stå sammen med, en ramme for å kjenne god og Frimodig Tilhørighet i kirken.

2. SAMTALE OM VEIEN VIDERE
Frimodig kirkes årsmøte 14. mars vedtok, muligens «prinsipielt litt motvillig», men likevel svært samlet: å etablere egen liste ved kirkevalget. Nå trenger vi å snakke sammen om hvordan vi best kan fronte Frimodig kirke fram mot kirkevalget i 2023, gi innspill til program, samle de nødvendige underskrifter for å få bli lovlig etablert som nominasjonsgruppe. Og hvordan arbeider vi for å komme opp med forslag til gode listekandidater? Selvsagt er det i denne samlingen også rom for samtale om de betenkeligheter som måtte finnes i forbindelse med vedtaket årsmøtet gjorde.

Det blir god lunsj. Vi gjorde oss veldig gode erfaringer med å få lunsj levert fra Bibelskolen ved forrige samling, og gjentar suksessen.

KOSTNAD: Lunsj koster kr. 200,- I tillegg deler vi på leie av Fjære menighetssenter, kr. 1200,-

Vi regner med å ha leder i styret for Frimodig Kirke, Sverre Elgvin Lied, med på møtet.

Hjertelig velkommen.

Du melder deg på ved å trykke SKAL på arrangementet i Facebookgruppa «Frimodig kirke i Sør», eller send mail til ​​​​​ Bernt@haegebostad.kirken.no.
Mob. 90979232