Agder og Telemark bispedømme

Frimodig Kirke – et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Vårsamling i Fjære menighetssenter, Grimstad –

FRIMODIG KIRKE I SØR

Kjære medlemmer, venner og sympatisører av Frimodig Kirke. Styringsgruppa i Frimodig kirke Sør inviterer til vårsamling i FJÆRE MENIGHETSSENTER I GRIMSTAD MANDAG 2. MAI KL. 10.00 – 15.00. Den første halvtimen bruker vi til litt kaffe og drøs.

Samlingen får to hoveddeler:

1. FELLESSKAP
Enkel gudstjenestesamling med nattverdfeiring, forbønn og fellesskap. Rom for samtale i grupper om liv og tjeneste, og utfordringer den enkelte måtte kjenne på. Dette er noe av det viktigste vi i Frimodig Kirke kan være for hverandre: Noen å stå sammen med, en ramme for å kjenne god og Frimodig Tilhørighet i kirken.

2. SAMTALE OM VEIEN VIDERE
Frimodig kirkes årsmøte 14. mars vedtok, muligens «prinsipielt litt motvillig», men likevel svært samlet: å etablere egen liste ved kirkevalget. Nå trenger vi å snakke sammen om hvordan vi best kan fronte Frimodig kirke fram mot kirkevalget i 2023, gi innspill til program, samle de nødvendige underskrifter for å få bli lovlig etablert som nominasjonsgruppe. Og hvordan arbeider vi for å komme opp med forslag til gode listekandidater? Selvsagt er det i denne samlingen også rom for samtale om de betenkeligheter som måtte finnes i forbindelse med vedtaket årsmøtet gjorde.

Det blir god lunsj. Vi gjorde oss veldig gode erfaringer med å få lunsj levert fra Bibelskolen ved forrige samling, og gjentar suksessen.

KOSTNAD: Lunsj koster kr. 200,- I tillegg deler vi på leie av Fjære menighetssenter, kr. 1200,-

Vi regner med å ha leder i styret for Frimodig Kirke, Sverre Elgvin Lied, med på møtet.

Hjertelig velkommen.

Du melder deg på ved å trykke SKAL på arrangementet i Facebookgruppa «Frimodig kirke i Sør», eller send mail til ​​​​​ Bernt@haegebostad.kirken.no.
Mob. 90979232