05.03.2018

Er Den norske kirke fortsatt en kirke i konflikt, eller har freden senket seg over kirkelandskapet? Er oppmerksomheten rettet mot andre utfordringer etter kirkevalg og kirkemøter med ekteskapsforståelse og vigselsordninger i fokus? De fleste vil trolig mene at de turbulente tider er tilbakelagt, og at Kirkemøtets vedtak har skapt en avklaring vi må leve med.

På Frimodig Kirkes årskonferanse 12. mars er temaet for hovedforedraget «Å tjene en kirke i konflikt». Det ligger et paradoks i ordlyden: Om en befinner seg i konflikt, er det normalt ikke tjene som beskriver holdning og adferd. Så da bør en kanskje heller være ærlig på at en egentlig er på krigsstien, eller alternativt innrømme at konflikten vel er over?

Da nettverket Frimodig kirke ble opprettet for et år siden, var det nettopp i bevissthet om at den teologiske konflikten ikke var løst, til tross for de vedtak som var gjort. En respekterte dem som forlot Dnk, men valgte en annen vei: fortsatt tjeneste i kirken, uten å tone ned alvoret i den nye læren om ekteskapet. Det er en krevende øvelse. Hvor og når skal standpunkt markeres? Går det grenser for tjenestefellesskap?

Frimodig kirke står for kirkens klassiske ekteskapssyn, og vil fortsatt løfte det fram i samtale og debatt. Det gir frimodighet å vite at vi her står sammen med det store flertall av verdens kirker. Vi vil ikke tjene kirken ved å være tause om det vi er forpliktet på ut fra Guds ord. Å tie vil være å seile under bekvemmelighetsflagg. Vi utfordrer til frimodig tale. Frimodig kirke vil støtte og oppmuntre dem som på dette grunnlag fortsetter sin tjeneste i kirken. Vi har sett eksempler på at det kan være krevende. Det gjelder både lønnede og frivillige medarbeidere.

Etter vår overbevisning dreier ekteskapsspørsmålet seg om mer enn uenighet om en etisk utfordring. Det står om vårt forhold til Bibelens autoritet. Når våre erfaringer og preferanser får overstyre det som Skriften sier, har vi gitt oss ut på relativismens usikre vei. Frimodig kirke ønsker ikke at samtalen om disse utfordringene skal forstumme i kirken. Den freden blir for dyrekjøpt. Vår kjærlighet til kirken kan ikke skilles fra forpliktelsen på sannheten.
Blant våre medlemmer opplever flere det vanskelig å være under åndelig tilsyn av biskoper som ikke deler kirkens klassiske lære om ekteskapet. For å møte denne utfordringen har Frimodig kirke etablert en tjeneste med supplerende tilsyn. Åndelig veiledning er en viktig tjeneste i kirken, og en gruppe erfarne medarbeidere har stilt seg til disposisjon. Slik kan frimodigheten ivaretas.

Frimodig kirke har et navn å leve opp til. Vi vil oppmuntre til frimodig tjeneste på Skriftens grunn. Vi støtter dem som står i denne tjenesten, også når det koster. Vi løfter opp kirkens oppdrag og gleder oss over tjenesten for evangeliet!

Svein Granerud
styreleder, Frimodig kirke