31.01.2019

Da kirken fikk sine biskoper valgt av staten, klagde vi over regjeringen når vi ikke fikk den biskopen vi «fortjente». Det kunne vi forsone oss med. Når nå kirken selv skal utnevne biskoper, klager vi over den grupperingen innad i kirken som sitter med makten når vi ikke får den biskopen vi «fortjener». De siste dagers debatt viser at dette er mye vanskeligere å forsone seg med.

Bispevalgsordningen skaper unødvendig mye splid innad i kirken og mindre enhet. Derfor må vi få en ny valgordning som står seg også når andre grupperinger i kirken får makten.

Mitt forslag er at den som får mest stemmer i valgprosessen blir biskop. Dette vil være en bærekraftig bispevalgsordning som alle de forskjellige grupperingene kunne leve med. Innvendingen vil være at da er det ikke noen som kan tenke helhetlig om hvilke kvaliteter som trengs blant biskopene. Men det vil være god mulighet til å spille inn hvilke kvaliteter som mangler i bispemøtet i «valgkampen».

Øivind Refvik,
Styremedlem i Frimodig kirke