Hjem Ressurser Fundament Kontakt Bli medlem


- et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Frimodig kirke ønsker både ansatte og frivillige velkomne!

"Frimodig kirke ønsker både ansatte og frivillige velkomne i et nettverk hvor vi vil stå sammen om den bekjennelse vi er forpliktet på, og den trofasthet mot Guds ord som vi er opplært til. Vi er allerede i ferd med å passere Åpen Folkekirke i medlemstall, og flere finner sammen i regionale grupper og fellesskap. Både prester, kateketer og andre kirkelig ansatte opplever at det kan koste å stå fram med en overbevisning som er motstrøms både i samfunnet og nå også i kirken. Det samme gjør mange frivillige medarbeidere i menighet og misjon."
Frimodig kirkes leder, Svein Granerud, i avisa Dagen, 26.09.17

MELD DEG PÅ ÅRSKONFERANSEN 2018!


 Følg oss på facebook    
 Bli med i vårt nettforum    
 Last ned vår presentasjonsbrosjyre    
 Bli medlem

Likekjønna ekteskap - Kvifor ikkje?

Ope seminar laurdag 24. februar i Ørsta bedehus kl 11:00 - 16:30

Seminar-dag om kjønnsnøytral ideologi og utfordringar og konsekvensar for kyrkje, barn, familie og samfunn.

For eitt år sidan vart det vedteke i Kyrkjemøtet å opne opp for ein likekjønna vigselsliturgi og dermed ny lære om ekteskapet i Den Norske Kyrkja. To menn eller to kvinner kan no gifte seg i kyrkja. Det tradisjonelle og det nye synet på ekteskapet skal no vere likestilte i undervisning og praksis.

Laurdag 24. februar blir det ein open seminar-dag om utfordringar og konsekvensar i kjølvatnet av eit slikt vedtak. Med utgangspunkt i Bibelen og to dyktige foredragshaldarar er alle velkomne til ein interessant samling med spørsmål som desse: Har læra om ekteskapet i Bibelen gått ut på dato? Har barn ein Gud-gjeven rett til sin eigen far og mor? Kva konsekvensar kjem med den radikale kjønnsideologien? Visste Paulus nok om homofili til å skrive om det i Bibelen? Korleis møte seksuelle minoritetar på ein god måte?

Foredragshaldarene Øivind Benestad og Bjørn Helge Sandvei har begge, i mange år, vore aktive i den offentlige debatten rundt samlivsetikk. Benestad er teolog og dagleg leiar for Stiftelsen MorFarBarn. Sandvei er tidlegare lektor på Menighetsfakultetet og er forøvrig sjølv homofil. Han vil også dele frå livet sitt, og snakke om kvifor han vel å ikkje leve ut homofil seksualitet.

Arrangørane, nettverket Frimodig Kirke og Stiftelsen MorFarBarn, ser fram til undervisning i ein respektfull atmosfære, med opning for spørsmål og kommentarar frå salen.

Med ein rimeleg inngongsbillett, der mat er inkludert, blir det mogleg for kven som helst å ta del i dette seminaret.

Vel møtt!


Program:

Laurdag 24. februar i Ørsta bedehus kl 11:00 - 16:30

11.00 - 11.15: Velkomst
11.15 - 12.00: Bibelen, Paulus og homofilt samliv v/ Bjørn Helge Sandvei
12.00 - 12.15: Spørsmål, innspel og kommentarar
12.15 - 12.30: Pause
12.30 - 13.15: Ekteskapet, barnet og Bibelen i ei kjønnsnøytral tid v/ Øivind Benestad
13.15 - 13.30: Spørsmål, innspel og kommentarar

13.30 - 14.15: Lunsj (pizza, kak & kaffi)

14.15 - 15.00: Å leve med homofile kjensler v/ Bjørn Helge Sandvei
15.00 - 15.15: Spørsmål, innspel og kommentarer
15.15 - 15.30: Pause
15.30 - 16.15: Samlivs-«toget» køyrer vidare. Kva står på spel? Kva kan vi gjere? v/ Øivind Benestad
16.15 - 16.30: Spørsmål, innspel og kommentarar

Inngang kr. 100,- inkl. lunsj
Kollekt

Arrangørar: Frimodig Kirke og Stiftinga MorFarBarn

Pressetalsmann for arrangementet er Øivind Benestad - mob. 992 32 354.

Hva er Frimodig kirke?

I Den norske kirke møter vi mange som kjenner seg fremmedgjort av en forkynnelse der menneskers erfaringer blir en viktigere autoritet enn Bibelen. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:


Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende:

Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Du kan registrere deg som medlem og samtidig betale kontingent ved å fylle ut dette skjemaet: BLI MEDLEM.


Aktuelt:

Kirkesplittelse og tjenestefellesskap

Et dokument utarbeidet av Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke. Dokumentet gir veiledning til ansatte og frivillige i kirken om hvordan vi helt praktisk kan forholde oss i den situasjonen som er oppstått etter Kirkemøtet 2017, dersom vi blir værende i Dnk. Du kan laste ned dokumentet HER ...

Ekteskapserklæringen

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.Frimodig Kirke - Kontakt oss: