Hjem Artikler Fundament Kontakt Bli medlem


- et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Bli med og gjør Frimodig kirke større og sterkere!

Vil du være med på en innsats for å verve medlemmer til Frimodig kirke nå før sommeren? Mange har savnet en enkel fremstilling av hvem vi er og hva vi gjør som de kan gi folk i hånda. Vi har nå laget en presentasjonsbrosjyre som du kan laste ned og kopiere opp.

Last ned brosjyren HER!
Ønsker du tilsendt flere eksemplarer av brosjyren, ferdig trykket? Kontakt oss på .

Ønsker du å registrere deg som medlem kan du fylle ut dette skjemaet: BLI MEDLEM.


Hva er Frimodig kirke?

I Den norske kirke møter vi mange som kjenner seg fremmedgjort av en forkynnelse der menneskers erfaringer blir en viktigere autoritet enn Bibelen. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:


Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende:

Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Du kan registrere deg som medlem og samtidig betale kontingent ved å fylle ut dette skjemaet: BLI MEDLEM.


Aktuelt:

Retreat i regi av JohannesKretsen 22. - 25. oktober

JohannesKretsen minner om at de har et åpent retreat-tilbud fra søndag (kveld) 22.10.17 til onsdag (formiddag) 25.10.17 - på Solåsen pilegrimsgård ved Son. Du kan lese mer og melde deg på HER ...

Frimodig kirke retreat 3. - 5. november

Peterstiftelsen, i samarbeid med Frimodig kirke, inviterer til retreat for Frimodig kirkes medlemmer på Solåsen pilegrimsgård. Det gjør vi for på denne måten å bidra til en åndelig fornyelse av menigheter og ledere som ønsker å forbli trofaste mot Guds ord og den overleverte tro. Vi oppfordrer ansatte og frivillige ledere om å komme sammen som et team, men det går også fint an å komme alene. Mer informasjon på www.peterstiftelsen.no ...

Ekteskapserklæringen

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.Frimodig Kirke - Kontakt oss: